Trombosit nedir?

Kanımızdaki alyuvar, akyuvar gibi hücresel elemanlardan biri olan trombositler, kanın en küçük hücreleri olup çekirdeksiz disk şeklinde kan pulcuklarıdır.
Vücudumuzdaki temel görevi kanamayı durdurmak için pıhtı oluşumuna yardımcı olmaktadır.
Biz hekimler bu kan pulcuklarını trombosit veya platelet olarak adlandırmaktayız.
Trombositler, tıbkı diğer kan hücreleri gibi kemik iliğindeki öncü hücrelerden üretilirler. Kemik iliğinde trombosit üretiminden megakaryositler adı verilen çok büyük hücreler sorumludur. Megakaryositten ayrılan parçalar sistemik dolaşıma girince kan pulcukları olarak adlandırılırlar. Her bir megakaryosit ortalama 1000-3000 trombosit üretiyor.
Başlıca karaciğer tarafından üretilen trombopoietin hormonu kan pulcuklarının yapımını uyarır ve çoğalmasını kontrol eder.
Ve sağlıklı bireylerde dolaşımda 1 milimetreküp kanda normal şartlarda bulunması gereken trombosit sayısı 150.000 ile 450.000 arasındadır.
Dolaşımdaki her bir trombositin ömrü 7 ile 10 gün arasında değişmektedir.
Görevini yerine getiren trombositler dalak tarafından ayrıştırılır ve vücuttan uzaklaştırılır.
Sağlıklı bireylerde kemik iliğinden yapılan ve dolaşımdan uzaklaştırılan trombosit oranı denge içindedir.
Trombositlerin yapısına baktığımızda :
Kan pulcukları çok sayıda granül içeren renksiz hücre parçalarıdır. Çapları 1,5-3,0 μm arasında değişir. ERitrositler (alyuvarlar) gibi, çekirdeksiz ve disk şeklindedirler.Hücre zarının sitoplazma içine doğru parmak şeklinde girmesi sonucu oluşan ve yüzeye açılan bir kanal sistemine sahiptirler. Bu kanal sistemine kanaliküler sistem adı verilir. . Ayrıca RNA ve birkaç farklı granül tipi içerirler.
Granüllerin içerdikleri maddeler iltihaplara verilen tepkide ve kanama kontrolünde (hemostazda) rol alırlar.
devamı için tphd.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.