TPHD 13. Olağan Genel Kurulu, 12 Mayıs 2023 Cuma

GENEL KURUL İLANI

TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU’NDAN

Derneğimizin 13. Olağan Genel kurul Toplantısı 12 Mayıs Cuma Saat 13.00’da Sheraton Ankara Hotel Kavaklıdere, Şht. Ömer Haluk Sipahioğlu Sk., 06700 Ankara’da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 Mayıs Cuma, aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

TPHD YÖNETİM KURULU

Gündem Maddeleri;

 1. Açılış ve yoklama
 2. Genel kurul başkanlık ve divan seçimi
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
 5. Mali raporun okunması ve ibrası
 6. Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası
 7. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
 8. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
 9. Yeni üye başvurularının değerlendirilmesi ve kabulü
 10. Dilekler ve temenniler
 11. Kapanış