TPHD Okulları

Masraflarının tamamı derneğimiz tarafından karşılanan ve yılda 2-3 kez yapılan bu okullarda pediatrik hematoloji/onkoloji yandalı yapan veya yandal sonrası ilk 2-3 yıl içindeki hekimler derneğimizin kıdemli üyeleriyle bir araya gelmektedir.

Toplantıların her birinde pediatrik hematolojinin bir konusu derinlemesine incelenmekte ve tartışılmakta, böylece alanımızdaki bilgi ve yeniliklerin genç meslektaşlarıımıza aktarılması sağlanmaktadır.

Yandal okulları Derneğimizin en önemsediği ve gururla gerçekleştirdiği faaliyetlerden biridir.

Gülyüz Öztürk – Akut Lösemide Hkhn
Zeynep Karakaş – Akut Lösemilerde Hedefe Yönelik Tedavi
Ayşe Özkan Karakoç – Olgu Sunumu
Şule Ünal – Relaps Ve Tedavi
Şebnem Yılmaz – Akut Lenfoblastik Lösemi
Hale Ören – Akut Miyeloid Lösemi
Talia İleri – Akut Myeloid Lösemi Relaps Ve Tedavisi
Özcan Bor – Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi
Özlem Tüfekçi – Juvenil Myelomonositik Lösemi
Meral Güneş – Kronik Miyelositer Lösemi Tanı Ve Tedavi Yaklaşımı
Namık Özbek – Lösemi Morfolojisi
Öznur Boyunağa – Trombozda Radyolojik Tanı
Nazan Sarper – Lösemi Okulu
Tiraje Çelkan – Lösemi Tarihçesi
Hüseyin Onay – Lösemi Ve Genetik
Orhan Gürsel – Lösemilerde Destek Tedaviler
Türkan Patıroğlu – Akut Lösemilerde İmmünofenotipleme
Deniz Karapınar – Miyelodisplastik Sendrom
Müge Gökçe – Minimal Kalıntı Hastalık (Mrd)
Mehmet Ertem – Çocukluk Çağı Aml’de Tanı Ve Tedavi

Adalet Meral Güneş – Çocuklarda Antitrombotik Ve Trombolitik Tedavi
Ahmet Koç – Yeni Antikoagulan İlaçlar
Ayşe Özkan Karakoç – Olgu Sunumu
Ayşegül Ünüvar – Yenidoğanda Trombozun Klinik Bulguları
Betül Tavil – Platelet Mikropartikullerinin Trombozdaki Rolü
Deniz Kızmazoğlu – Yenidoğan Olgu Sunum
Emin Kürekçi – Koagulan Ve Antikoagulan Proteinlerin Trombozda Yeri
Hale Ören – Damar Duvarı Ve Endotelin Trombozda Yeri
Namık Y.Özbek – Çocuklarda Tromboz Tedavisi
Nejat Akar – Fvl
Özcan Bör – Tromboz Ve Tromboz Tedavisi Komplikasyonları
Öznur Boyunağa – Trombozda Radyolojik Tanı
Rukiye Saç – Serebral Trombozlu Çocuklarda Klinik Bulgular Ve Trombotik Risk Faktörleri
Şule Ünal – Fibrinolitik Sistemin Trombozda Yeri
Tiraje Celkan – Koagülasyon Fizyolojisi
Ülker Koçak – Çocuklarda Tromboz Tanısında Laboratuvar Yöntemleri
Zekai Avci – Tromboz Epidemiyolojisi
Zeynep Karakaş – Sistemik Hastalıklarda Tromboz

Hale Ören – Anemili Hastaya Yaklaşım
Lale Olcay – Bakır ve Diğer Eser Element Eksikliklerine Bağlı Anemi
Selime Aydoğdu – Çinko Eksikliği Anemisi Sunum
Zeynep Karakaş – Çocuklarda Çinko Eksikliği, Tanı, Tedavi
Namık Özbek – DEA Önlenmesi ve Tedavisi
Özcan Bör – Demir Eksikliği Nedenleri, Klinik Bulgular
Şule Ünal – Demir Metabolizması Bozuk Olan Vakalar
Emin Kürekçi – Demir Metabolizması
Elif Ünal İnce – Diğer Megaloblastik Anemiler
Tiraje Celkan – Hemogran ve Periferik Kan Yayması Yorumlanması
Ebru Keskin – IRIDA
Ahmet Koç – Konjentinal B12 Vitamini Eksikliği
Aziz Polat – Tedaviye Dirençli Demir Eksikliği Anemisi
Ebru Keskin – Vitamin B12 (Kobalamin) ve Folik Asit Tedavisi
Adalet Meral Güneş – Vitamin B12 Eksikliğinde Klinik Bulgular

Deniz Yılmaz Karapınar – Kalıtsal Kemik İliği Yetmezlikleri ve Malignite
Duygu Uçkan Çetinkaya – Kök Hücre Fizyolojisi ve Hematopoez
Lale Olcay – Diskeratosis Kongenita
Mehmet Ertem – Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu
Arzu Erdem – Olgu Sunumu
Begüm Şirin Koç – Olgu Sunumu
Selime Aydoğdu – Olgu Sunumu
Sultan Aydın Köker – Olgu Sunumu
Talia İleri – Nötropenik Çocuk Hastaya Yaklaşım
Ülker Koçak – Aplastik Anemide Hematopoetik Kök Hücre Nakli
Zuhre Kaya – Kalıtsal Kemik İliği Yetmezliği Sendromlarını Ne Zaman Düşünelim?

Yesim Aydinok – Alloantikor Otoantikor Tani Ve Transfuzyon Yaklasimi
Idil Yenicesu – Bingo Oyunu
Hulya Bilgen – Hemovijilans
Hulya Bilge – Kan Bilesenleri Ve Bilesenlere Uygulanan Islemler
Davut Albayrak – Pediatride Transfuzyon Olgular
Idil Yenicesu – Yenidogan Intrauterin Ve Exchange Transfuzyon

Mehmet Ertem – Hematoloji Onkoloji Ve HKHT Hastalarinda Transfuzyon
Osman Ozcebe – Kan Transfuzyonu Ile Iliskili Immunolojik Komplikasyonlar
Harika Okutan – Yogun Bakim Hastalarinda Transfuzyon

Canan Vergin – Akut Lenfoblastik Losemi
Mehmet Ertem – Akut Myeloid Losemide Prognostik Faktorler Ve Tedavi
Mehmet Ertem – Cocukluk Caginda Akut Myeloid Losemi
Bahattin Tunc – Infant Losemi
Talya Ileri – Kronik Myeloid Losemi Ve Diger Myeloproliferatif Hastaliklar
Namik Ozbek – Losemi Morfolojisi
Ulker Kocak – SSS Ve Losemi
Tiraje Celkan – The Deleterious Effects Of Iron Overload Inpatients With Myelodysplastic Syndromes

Muzaffer Demir – Hemostazin Fizyopatolojisi
Tiraje Celkan – ITP
Mualla Cetin – Kanamali Hastaya Yaklasim
Zeynep Karakas – Konjenital Trombositopeni
Ahmet Koc – K Vitamini Eksikligi
Muzaffer Demir – Pihtilasma Testleri
Hale Oren – Trombositopeniler
Mehmet Ertem – Trombosit Testler

Aysegul Unuvar – Hemofili A Ve B
Ahmet Koc – K Vitamini Eksikligi
Ozcan Bor – Nadir Faktor Eksiklikleri
Turkiz Gursel – Von Willebrand Hastaligi
Canan Vergin – Yaygin Damar Ici Pihtilasmasi DIK

Nazan Cetingül – Cocuklarda Organ Basi Bulgulari
Tiraje Celkan – Cocukluk Cagi Tumorlerinde Onkolojik Aciller
Turkan Patiroglu – Cocuk Acil Servisinde Hematoloji Konsultasyonu
Betul Tavil – Immun Trombositopenik Purpura Ve Otoimmun Hemolitik Anemi
Murat Soker – Metabolik Aciller Tumor Lizis
Nazan Cetingul – Olgu Sunumu
Ozgur Carti – Otoimmun Hemolitik Anemi
Murat Soker – Pediatrik TLS Olgu Sunusu
Muge Gokce –
Demet Demirkol – Hematoloji Onkoloji Hastasinda Yogun Bakim
Can Balkan – Hemofilide Aciller
Demet Demirkol – Olgu Sunumu
Can Balkan – Olgu Sunumu
Aysegul Unuvar – Tromboembolik Aciller Ve Kateter Trombozu

Metin Demirkaya – Febril Notropenide Buyume Faktorleri
Saadet Akarsu – Febril Notropenide Kan Urunlerinin Kullanimi Buyume Faktorleri IVIG Ve Albumin
Sema Anak – Immunsupresyonul Hastalarda Asilama
Mehmet Kantar – Kanserli Cocukta Beslenme
Muge Gokce – Kan Ve Urunlerinin Transfuzyonu
Ezgi Uysalol – Olgu Sunumu
Emin Kürekci – Parenteral Beslenme
Emin Kürekci – Parenteral Beslenme Solusyonlari
Gulyuz Ozturk – Transfuzyon Okulu Transfuzyona Dair Her Sey

Ilgen Sasmaz – 2012 De FEN Kilavuzlari Tani Ve Tanimlamalarda Degisiklikler
Ulker Kocak – Agri Tedavisi
Namik Ozbek – Febril Notropenide Kateter Kullanimi Problemleri Cozumleri
Tiraje Celkan – Febril Notropenide Risk Profilaksi Tedavi Modifikasyon
Gulen Tuysuz – Febril Notropeni Olgu Sunumu
Ozgur Carti – KHT Sonrasi CMV Enfeksiyonu Olgu Sunumu
Betul Biner – Mukozit Siniflamasi Ve Tedavisi
Müge Gokce – Olgu Sunumu
Burcu Belen – Pediatrik Hematolojide Agri

Gulyuz OzturkPediatride Ozellikli Transfuzyonlar Yenidogan
Aylin TarcanPremature Anemisi
Canan VerginRh Uyusmazligi
Namik Ozbek – Yenidoganda Anemi Nedenler Tani Ayirici Tani
Emin KurekciYenidoganin Periferik Yayma Ve Kemik Iligi Degerlendirmesinde IP Uclari

Sule UnalNeonatal Fotal Trombositopeni
Mualla CetinNeonatal Tromboemboli
Selin AytacNeonatal Ve Konjenital Hemofagositik Sendrom
Tiraje Celkan – Yenidoganin Hemostatik Adaptasyonu
Deniz TugcuYenidogan Doneminde Kanama Diyatezi

Duran Canatan – Dunyada Ve Turkiyede Talasemi Ve Hemoglobinopati Durumu
Akif Curuk – Genetik Heterojenite Molekuler Tani
Zeynep Karakas – Komplike Hastalarda Selasyon
Yurdanur Kilinc – Orak Hucre Anemisi Talassemi Major Talassemi Intermedia
Gonul Aydogan – Talasemide Endokrin Komplikasyonlar
Birol Baytan – Talasemide Enfeksiyonlar
Hale Oren – Talasemide Koagülasyon Problemleri
Zumrut Uysal – Talasemide Tani
Alphan Kupesiz – Talasemide Transfuzyon
Hilmi Apak – Talasemi Majorlu Hastalarda Bagisiklik
Leyla Agaoglu – Talasemi Tarihcesi
Berna Atabay – Talasemi Tedavisinde Yeni Yaklasimlar

Sule Unal – Demir Selasyonuna Direncli Bir B Talasemi Major Olgusu
Selma Unal – Orak Hucreli Anemi Izlem Ve Tedavi
Aykan Ozguven – Pediatrik KHT Olgu Sunusu
Sule Unal – Perifer Hastanelerinde Talasemi Tanisi Ve Izlemi