Hemoglobin nedir? Çocuklarda normal hemoglobin değerleri nelerdir?

Hemoglobin nedir?

Hemoglobin; eritrosit dediğimiz kırmızı kan hücrelerimizde/alyuvarlarımızda bulunan ve akciğerlerden aldığı oksijeni vücudumuzdaki diğer organ ve dokulara taşıyan proteinin adıdır.  Bilindiği gibi oksijen yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi için vazgeçilmez bir elementtir. Hemoglobin yapısında ne vardır?
Hemoglobin; demir taşıyan ve oksijen bağlayan hem molekülü ile protein yapısında olan globin zincirlerinden meydana gelmiştir. Bir adet Hb içinde 4 adet hem halkası ve 4 adet (2 çift) globin zinciri bulunur. Bir alyuvar içerisinde ise milyonlarca Hb vardır.

Hemoglobin niçin önemlidir?

Hb değerinin normalden düşük olması sonucunda organ ve dokulara yeterli miktarda oksijen taşınamaz ve bu durum yani Hb düşüklüğü anemi yani kansızlığa neden olur ve aneminin bir çok nedeni vardır. Öte yandan Hb değeri normalden yüksek de olabilir; Hb yüksekliği çocukluk çağında daha nadir görülür ama mutlaka araştırılması gerekir; çünkü altta yatan kemik iliği hastalığı ya da kalp/akciğer hastalığı gibi durumların bir sonucu olabilir.

Hemoglobin nasıl ölçülür?

Hemoglobin değeri damardan alınan kan örneğinde tam kan sayımı/hemogram dediğimiz testin çalışılması ile ölçülür ve Hb normal değerleri yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterir. Birçok tam kan sayımı sonuç belgesinde kan değerlerinin düşük veya yüksek diye belirtilmesi erişkin değerlere göredir, sonuçların çocukların yaşına göre doktor tarafından ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.
Hb normal değerleri nelerdir?
Sağlıklı, zamanında doğmuş bir yenidoğanda Hb 13.5 g/dL altında olması anemi olarak kabul edilir. Yenidoğan döneminden sonra sağlıklı bebeklerde Hb değeri düşmeye başlar ve 2-3. aylarda Hb değeri 9 g/dL’ye kadar düşebilir. Bu durum fizyolojik anemi olarak adlandırılır ve bebeğin anne karnındaki dönemden sonra dış dünyaya uyum sürecinden kaynaklanır.  Hb değeri bir süre sonra yavaş yavaş artmaya başlar.
Altı aylıktan 6 yaşa kadar olan dönemde;  Hb değerinin 11g/dl altında olması; 6 yaş-12 yaş arasında ise Hb değerinin 11.5 g/dl altında olması anemi olarak kabul edilir.
12 yaşından sonra ergenlik döneminde; Hb değerinin kızlarda 12g/dL, erkeklerde ise 13 g/dl altında olması anemi olarak kabul edilir.
Erişkin dönemde ise Hb alt sınırı kadınlarda 12 g/dl erkeklerde 13 g/dl, gebe kadınlarda da 11 g/dl olarak tanımlanmıştır.
Hb düşüklüğünün yani aneminin nedenleri nelerdir, tedavisi var mıdır?
Anemi birçok nedenden kaynaklanabilir; anemiye neden olan hastalık veya durumun ortaya çıkarılması ve altta yatan nedene göre tedavi edilmesi gerekir.
Temel nedenleri kabaca üç başlık altında sıralayabiliriz:
Birinci neden: Alyuvarların yapımında/kemik iliği tarafından üretilmesinde bir sorun olması (Kemik iliği yetmezliği ya da demir eksikliği ve vitamin B12 eksikliği gibi besinsel anemiler)
İkinci neden: Alyuvarların zamanından önce yıkılması, parçalanması ve yok edilmesi (hemoliz dediğimiz durum); alyuvarlara bağlı ya da alyuvar dışı nedenlerden kaynaklanabilir.
Üçüncü neden ise kanama ile alyuvarların kaybı
Çocukluk çağında görülen aneminin en sık nedeni besinlerle alım azlığına bağlı gelişen demir eksikliği anemisidir. Daha önce de söylediğimiz gibi demir Hb’in yapısında bulunur ve eksikliği durumunda Hb yapılamaz ve anemi gelişir.  Demir eksikliği anemisi her yaş grubunda ve her iki cinste de görülebilmekle birlikte özellikle 6-24 aylık süt çocuklarında ve ergenlik çağında aneminin en önemli nedenidir.