Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Üyelik

TPHD üyelik başvurusu ve kabulü, dernek tüzüğünün 5. maddesine göre şu şekildedir;

  1. Fiili ehliyete sahip gerçek veya tüzel kişiler, derneğin amaçlarını benimseyen, 5253 sayılı dernekler kanunu ve Türk medeni kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmayanlar.
  2. Kamu ve özel kurumlarda çocuk hematolojisi uzmanı olarak aktif görev yapanlar.
  3. Başka lisans, lisansüstü veya uzmanlık dalına sahip, fakat aktif olarak çalıştığı alanı pediatrik hematoloji ile ilgili olan yukarıdaki niteliklere sahip kişiler başvuru formunu doldurarak, dernek üyesi iki kişinin referansı ve bir dilekçe ile Dernek Yönetimine başvururlar. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları izleyen ilk yönetim kurulunda genel kurulda onaylanmaya sunulmak üzere üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu, yazı ile başvuru sahibine bildirir. Bu kararlar ilk Genel Kurul’da onaya sunulur. Onaylanan üyeler bir sonraki genel kurulda oy kullanabilirler.