Tarihçe

Derneğimiz  16 Ağustos 1999 tarihinde  37 asil üye tarafından “Pediatrik Hematoloji Derneği” adıyla kurulmuştur.

Pediatrik hematoloji alanında faaliyet gösteren ilk ve tek dernektir.  Bakanlar Kurulu kararıyla 2003 yılında “TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ” adını almıştır.

Derneğimiz 2019 yılında 20. yılını doldurmuş olup kurulduğundan beri kendi alanında hem profesyonellere, hem de  halka yönelik çalışmalarda bulunmuştur.