Faaliyetlerimiz

  • Kamuoyunda ve resmi makamlarda ve diğer derneklerle yapılan toplantılarda pediatrik hematologların temsil edilmesi
  • Her 2 senede bir bilimsel kongre düzenlenmesi
  • Kongrelerin yapılmadığı senelerde bilimsel sempozyum düzenlenmesi
  • Masraflarının tamamı derneğimiz tarafından karşılanan, yılda 2-3 kez düzenlenen ve yandal yapan ve uzmanlığın ilk yıllarındaki hekimlerin eğitimini hedefleyen  yandal okullarının düzenlenmesi
  •  Masraflarının tamamı derneğimiz tarafından karşılanan, derneğimiz üyelerinin katkılarıyla her birinde pediatrik hematoloji konularının ayrıntılı olarak incelendiği yılda 1-2 adet kitabın basımı ve dağıtımı
  • Derneğimiz bütçesinden karşılanan ve yılda en az 3 genç araştırmacıya verilen araştırma destekleri
  • Çok merkezli araştırmaların koordinasyonu
  • Çalışma gruplarının bilimsel toplantı, rehber hazırlama, kitapçık hazırlama, bilimsel çalışma gibi faaliyetlerinin desteklenmesi