Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek

Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek

Başkan

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi Pediatrik Hematoloji Onkoloji BD

1960 yılında Kayseri’de doğmuş, 1984 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı ve 1997 yılında yine aynı üniversitede Çocuk Hematoloji yan dal uzmanlığı eğitimlerini tamamlamıştır. 1997-2013 yıllarında Başkent Üniversitesi’nde görev yapmış, bu süre içinde  Çocuk Hematoloji bilim dalını kurmuş, 1997 yılında doçent 2004 yılında ise profesör unvanı almıştır. Fakülte yönetim kurulu üyeliği, Dönem VI koordinatörlüğü, Hematoloji Laboratuvarı, Kan Bankası ve Aferez Ünitesi sorumluluğu yanısıra 2008-2013 yılları arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2013 yılında Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH’de eğitim görevlisi kadrosuna, 2017 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesinde profesör kadrosuna atanmıştır. 2016 yılından bugüne Hematoloji Onkoloji Bölümü eğitim sorumlusu ve Kök Hücre Nakli Ünitesi sorumlusu olarak olarak görev yapmaktadır. Prof Dr. Namık Yaşar Özbek evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Özcan Bör

Prof. Dr. Özcan Bör

Başkan Yardımcısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı

1959 yılında Eskişehir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Eskişehir Tıp Fakültesine 1976 yılında başladı. Tıp Fakültesinin son 2 yılını Eskişehir’de tamamlayarak 1983 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk mezunlarından oldu. Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde zorunlu hizmetinin ardından 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Erzincan Askeri Hastanesinde askerlik görevini tamamladıktan sonra Eskişehir SSK Hastanesinde çalıştı. 1994 yılında Osmangazi Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak öğretim üyeliğine başladı. 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör oldu. 2000 yılında Tıp Fakültesi Döner Sermaye Satınalma Komisyon başkanlığı, 2003-2007 yıllarında Tıp Fakültesi Dekan yardımcılığı ve 2007 yılında Tıp Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürüttü. Mezuniyet sonrası kurul başkanlığı, transfüzyon komitesi başkanlığı ve etik kurul üyeliği gibi bir çok kurulda görev aldı.  Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Meryem ALBAYRAK

Prof. Dr. Meryem ALBAYRAK

Genel Sekreter

Ankara’da 1971 yılında doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1996 yılında mezun olduktan sonra girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı’nda uzmanlığını 2000 yılında tamamladı. 2001-2006 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doktor öğretim görevlisi olarak çalıştı. Çocuk Hematoloji yan dal uzmanlığı eğitimini 2006-2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalından aldı.

Mecburi hizmetini Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tamamladı ve Çocuk Hematoloji Bilim Dalını kurdu. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine 2012 yılında doçent, 2017 yılında profesör ünvanı ile atandı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Başkanı, Dönem IV koordinatörü, Kan Bankası ve Aferez Ünitesi sorumlusu, transfüzyon komitesi başkanı olarak görevlerini yürütmektedir. Türk Pediatrik Hematoloji Derneği genel sekreteri olan Prof Dr. Meryem Albayrak evli ve 1 çocuk annesidir.

Prof. Dr. Adalet Meral GÜNEŞ

Prof. Dr. Adalet Meral GÜNEŞ

Sayman

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. The passage is attributed to an unknown typesetter in the 15th century who is thought to have scrambled parts of Cicero’s De Finibus Bonorum et Malorum for use in a type specimen book. It usually begins with:

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”
The purpose of lorem ipsum is to create a natural looking block of text (sentence, paragraph, page, etc.) that doesn’t distract from the layout. A practice not without controversy, laying out pages with meaningless filler text can be very useful when the focus is meant to be on design, not content.

Prof. Dr. Neşe Yaralı

Prof. Dr. Neşe Yaralı

Üye

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

1963 yılında Ankara’da doğmuştur. TED Ankara Koleji’nden 1980 yılında mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başlamış, 1986 yılında mezun olmuştur. 1987-1991 yılları arasında Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlamış, 1992-1995 yılları arasında Ankara Numune Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve 1995-1999 yılları arasında Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları başasistanı olarak görev yapmıştır. 1999 -2001 yılları arasında  aynı hastanede Çocuk hematolojisi yan dalı eğitimini tamamlayan Dr. Yaralı, 2009 yılına kadar aynı hastanenin çocuk hematolojisi kliniğinde çalışmıştır.  2000 yılında Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beth Israel Deaconess Medical Center’da Kan bankalığı konusunda gözlemci olarak bulunmuştur. 2005 yılında Çocuk hematolojisi doçenti unvanını alan Dr. Yaralı,  2009- 2019 yılları arasında Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Hastanesinde Çocuk hematolojisi kliniğinde eğitim görevlisi olarak çalışmıştır. 2019 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında göreve başlamış ve Profesör unvanı almıştır. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Şehir Hastanesinde çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Prof. Dr. Hüseyin Gülen

Prof. Dr. Hüseyin Gülen

Üye

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD

Prof. Dr. Hüseyin Gülen 1968 yılında Merzifon’da doğmuştur. İzmir Namık Kemal Lisesi’nden 1985 yılında mezun olduktan sonra, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başlamış, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimini tamamlayarak 1992 yılında mezun olmuştur. 1993-2001 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı ve ardından Çocuk Hematoloji yan dal uzmanlık eğitimlerini tamamlamıştır.

2001-2004 yıllarında İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk hematoloji başasistanı olarak görev yapmış, ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Yrd. Doçent olarak göreve başlamıştır. Aynı Fakültede 2007 yılında Doçent, 2013 yılında da Profesör ünvanı almış, halen aynı birimde Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı başkanı olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca 2008-2015 yıllarında Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Kan Merkezi ve Aferez Ünitesi Müdürlüğü yapmıştır. Manisa CBÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyeliği yapmaktadır. Prof Dr. Hüseyin Gülen evli ve iki kız çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Şule ÜNAL Cangül

Prof. Dr. Şule ÜNAL Cangül

Üye

Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Şule Ünal Cangül, 1976 yılında Safranbolu’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’ni 1999 yılında bitirdi. Hacettepe Üniversitesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını 2005, Çocuk Hematolojive Onkolojisi uzmanlığını 2010 yıllarında aldı. 2011′ de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti oldu. Halen Doğuştan Kan Hastalıkları Tedavi ve Dayanışma Derneği Başkanı, Türk Hematoloji Derneği 2. Başkanı, Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.  2009 yılında Texas Children’s Hospital’ da klinik ve laboratuvar çalışmalarında bulunmuştur. 2010-2012 yıllarında Antakya Devlet Hastanesi’nde devlet hizmeti yükümlülüğü yapmıştır. 2007 ve 2008 yıllarında yer aldığı bilimsel çalışmalarıyla Türk Hematoloji Derneği Genç Araştırmacı Ödülü ve Türk Hematoloji Derneği tarafından yapılan değerlendirmelerle Novartis ve Bayer Shering Pharma Endüstri ödülleri, 2013 yılında THD-TÜRKBA ödülü, 2019 yılında THD Laboratuvar Hematolojisi alanında birincilik ödülleri bulunmaktadır. 2015 yılında American Society of Clinical Oncology (ASCO) tarafından verilen “International Development and Education” ödülünü almıştır.  Turkish Journal of Hematology’ de Yardımcı Editor, Turkish Journal of Pediatrics’de Hematoloji Bölüm Editörü ve Acta Medica’ da Yardımcı Editör olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir kız çocuk annesidir.