Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Adalet Meral GÜNEŞ

Prof. Dr. Adalet Meral GÜNEŞ

Başkan

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

1960 yılında Bandırma’da doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1985 yılında mezun olarak,  1985-1987 yılları arasında Kırşehir Ana Çocuk Sağlığında çalıştı. 1988-1993 yılları arasında Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında uzmanlık eğitiminini tamamladı. 1993 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Pediyatrik Hematoloji ve Onkoloji yan dal eğitimine başladı. 1995 yılında TÜBİTAK’ta “Talasemi Genetiği” konusunda çalışmalar yaptı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatrik Hematoloji-Onkoloji Bilimdalı’nda eğitimine devam etti. 1997-1998 yılları arasında 1 yıl süreyle Londra’da Great Ormond Street Hospital for Sick Children Hospital Kemik İliği Transplant Ünitesinde çocuklarda kök hücre nakli konusunda eğitim aldı. 1994 yılından beri “Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği, BURSA-LÖDER” üyesi ve son 10 yıldır da başkanlığını yürütmektedir. Dernek işbirliği ile 2011’de Bursa-LÖDER Rahime Gazioğlu Hasta Konukevi ve 2015 yılında da üniversite bünyesinde Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kök Hücre Nakil Hastanesi’nin açılmasına katkı vermiştir. Ayrıca 2015 yılında Bursa Hemofili Derneği kurucu başkanlığını yapmış ve halen de üyesidir. TPHD yönetim kurulu üyesidir. Halen Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Pediyatrik Hematoloji-Onkoloji Bilimdalı Başkanı olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar

Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar

Başkan Yardımcısı

İÜ, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar 1966 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olmuş ve aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamış, Ekim 1994’te Pediatri uzmanlığını almıştır. Mecburi hizmet sonrası İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı’nda Temmuz 1996’dan itibaren uzman doktor olarak çalışmaya başlamış, Pediatrik Hematoloji uzmanlığını Mart 2002’de alan Dr. Ünüvar, 2 Nisan 2002’de Doçent Doktor unvanını almış, 10 Aralık 2009’da Profesör kadrosuna atanmıştır, halen aynı Bilim Dalı’nda öğretim üyesi ve Bilim Dalı başkanı (20 Ekim 2021 tarihinden itibaren) ve Dönem 4 Eğitim Sorumlusu olarak aktif görevlerine devam etmektedir.

Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji’nin tüm konuları ile yoğun olarak ilgilenmekle birlikte, özellikle pediatrik hemostaz-tromboz ve febril nötropeni akademik ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Wayne State Üniversitesi, Michigan Çocuk Hastanesi, Pediatrik Hemostaz Merkezi’nde, 1999 yılında, 6 ay süreyle, Prof. Dr. Jeanne Lusher ve ekibiyle hemostaz bozuklukları konusunda çalışmalar yapmış olan Dr. Ünüvar, halen “Turkish Journal of Hematology’de editör yardımcısı, birçok ulusal ve uluslararası derginin de yayın kurulu üyesi ya da hakemidir. Türk Hematoloji Derneği-Hemofili Alt Komitesi ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneği-Tromboz Hemostaz Alt Komitesi’nde 27 Ekim 2002 yılından itibaren başkan ya da sekreterlik görevlerinde bulunmuş, hemostaz-tromboz konusunda başlıca eğitim toplantıları, tanı-tedavi kılavuzlarının hazırlanmasında aktif görev almıştır. TPHD Alt Komitesindeki görevini Ekim 2021’de tamamlamış, THD-Hemofili Alt Komitesindeki görevi ise halen devam etmektedir. Dr. Ünüvar, İstanbul Pediatrik Febril Nötropeni Grubu’nun kurulma çalışmalarında da aktif görev almış, bu grubun da uzun yıllar sekreterliğini sürdürmüş, 2012-2014 yılları arasında da başkanlık görevini yapmıştır. Ayrıca, Genel Pediatri, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi alanındaki birçok ulusal kongre ve toplantılarda ve bir uluslararası kongrede organizasyon komitesinde görev almıştır.

Prof. Dr. Meryem ALBAYRAK

Prof. Dr. Meryem ALBAYRAK

Genel Sekreter

Ankara’da 1971 yılında doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1996 yılında mezun olduktan sonra girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı’nda uzmanlığını 2000 yılında tamamladı. 2001-2006 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doktor öğretim görevlisi olarak çalıştı. Çocuk Hematoloji yan dal uzmanlığı eğitimini 2006-2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalından aldı.

Mecburi hizmetini Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tamamladı ve Çocuk Hematoloji Bilim Dalını kurdu. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine 2012 yılında doçent, 2017 yılında profesör ünvanı ile atandı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Başkanı, Dönem IV koordinatörü, Kan Bankası ve Aferez Ünitesi sorumlusu, transfüzyon komitesi başkanı olarak görevlerini yürütmektedir. Türk Pediatrik Hematoloji Derneği genel sekreteri olan Prof Dr. Meryem Albayrak evli ve 1 çocuk annesidir.

Prof. Dr. Şule ÜNAL Cangül

Prof. Dr. Şule ÜNAL Cangül

Sayman

Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Şule Ünal Cangül, 1976 yılında Safranbolu’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’ni 1999 yılında bitirdi. Hacettepe Üniversitesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını 2005, Çocuk Hematolojive Onkolojisi uzmanlığını 2010 yıllarında aldı. 2011′ de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti oldu. Halen Doğuştan Kan Hastalıkları Tedavi ve Dayanışma Derneği Başkanı, Türk Hematoloji Derneği 2. Başkanı, Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.  2009 yılında Texas Children’s Hospital’ da klinik ve laboratuvar çalışmalarında bulunmuştur. 2010-2012 yıllarında Antakya Devlet Hastanesi’nde devlet hizmeti yükümlülüğü yapmıştır. 2007 ve 2008 yıllarında yer aldığı bilimsel çalışmalarıyla Türk Hematoloji Derneği Genç Araştırmacı Ödülü ve Türk Hematoloji Derneği tarafından yapılan değerlendirmelerle Novartis ve Bayer Shering Pharma Endüstri ödülleri, 2013 yılında THD-TÜRKBA ödülü, 2019 yılında THD Laboratuvar Hematolojisi alanında birincilik ödülleri bulunmaktadır. 2015 yılında American Society of Clinical Oncology (ASCO) tarafından verilen “International Development and Education” ödülünü almıştır.  Turkish Journal of Hematology’ de Yardımcı Editor, Turkish Journal of Pediatrics’de Hematoloji Bölüm Editörü ve Acta Medica’ da Yardımcı Editör olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir kız çocuk annesidir.

Doç. Dr. Ali Fettah

Doç. Dr. Ali Fettah

Üye

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Ali FETTAH 1980 yılında Karabük’te doğmuş, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2005 yılında Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasına başlamış ve 2010 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını almıştır. 2010 yılında mecburi hizmet için Kastamonu Şerife Bacı kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde görev yapmıştır. Aynı yıl Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesinde Çocuk Hematoloji yan dal ihtisasına başlamış ve 2014 yılında Çocuk Hematoloji Onkoloji uzmanlığına hak kazanmıştır. 2014 – 2015 yılları arasında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı olarak mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2015 yılında Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde Çocuk Hematoloji Onkoloji uzmanı olarak göreve başlamıştır. 2017 yılında doçent unvanı almıştır ve aynı hastanede eğitim görevlisi olarak atanmıştır. Aynı hastanede transfüzyon merkezi ve aferez ünitesi sorumlu hekimi, Transfüzyon Komitesi Başkanı ve Etik Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2021 yılında Sağlık Bilimleri Ünivesitesi Doçent kadrosuna atanmıştır. Dr. Ali Fettah Çocuk Hematolojinin tüm konuları ile yoğun olarak ilgilenmekle birlikte, hemostaz-tromboz, hemoglobinopatiler, lösemiler ve kemik iliği yetmezlikleri akademik ilgi alanlarını oluşturmaktadır. 2017 – 2019 yılları arasında Türk Pediatrik Hematoloji Derneği, Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobinopatiler alt çalışma grubunda görev almıştır.

Prof. Dr. Serap Karaman

Prof. Dr. Serap Karaman

Üye

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Serap Karaman İstanbul’da 1970 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olduktan sonra 1994-1994 yılları arasında Babaeski Büyükmandra Sağlık Ocağı’nda mecburi hizmet yaptı. 1994 yılından itibaren 1 yıl süre ile İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Psikiyatri ihtisası yaptı. Daha sonra İstanbul Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Çocuk Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları’nda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasına başladı ve uzmanlığını 2000 yılında tamamladı. 2000-2002 yılları arasında aynı hastanede başasistan olarak çalıştı. Çocuk Hematoloji-Onkoloji yan dal uzmanlığı eğitimini 2002-2006 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji  Bilim Dalın’da tamamladı. 2006 yılında İstanbul Hamidiye Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yan dal mecburi hizmet görevine başladı ve aynı hastanede 2010-2012 yılları arasında şef muavinliği yaptı.  Mayıs 2012 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı’nda çalışmaya başladı. Aynı yıl Ekim’de doçentlik ünvanını, 2017’de Profesörlük ünvanını aldı. Halen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu süreçte dönem 4 ve 5 eğitim koordinatörlüğü görevlerini yürütmüş olup, halen dönem 5 eğitim koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Akademik  ilgi alanları,  anemi ve hemoglobinopatiler, hemostaz-tromboz, lösemiler ve febril nötropenidir.  Türk Pediatrik Hematoloji Derneği’nde Febril nötropeni ve Eritrosit hastalıkları ve hemoglobinopatiler alt komitelerinde çalışmış olup, Türk Hematoloji Derneği Hemofili alt komitesinde Kasım 2022’den itibaren üye olarak görev yapmakta, İstanbul Pediatrik Febril Nötropeni Grubu’nda halen başkan olarak çalışmaktadır. İstanbul Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Derneği ve İstanbul Talasemi Araştırma ve Uygulama Derneği yönetim kurulu üyesidir.  Karaman, evli ve 2 çocuk annesidir.

Prof. Dr. Özlem Tüfekçi

Prof. Dr. Özlem Tüfekçi

Üye

Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı ve Pediatrik Kök Hücre Nakli Ünitesi

Prof. Dr. Özlem Tüfekçi, 1978 yılında Rize’de doğdu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden (İngilizce) 2003 yılında mezun olmuştur. 2003-2013 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı ve ardından Çocuk Hematoloji yan dal uzmanlık eğitimlerini tamamlamıştır. Yan dal eğitimi sırasında İngiltere, Londra’daki Great Ormond Street Çocuk Hastanesi Kemik İliği Nakli Ünitesinde gözlemci olarak çalışmıştır.  Çocuk Hematoloji ve Onkoloji uzmanlık dalında devlet hizmet yükümlülüğünü Haziran 2013-Kasım 2015 tarihleri arasında Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlamış ve 2015 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-Hematoloji alanında doçentlik ünvanını aldıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Türk Hematoloji Derneği genç araştırıcı ödülü yanı sıra sözlü bildiri ve çok merkezli çalışma birincilik ödülleri almış ve Türk Hematoloji Derneği’nin düzenlediği Transfüzyon Tıbbı ve Aferez ustalık sınıfından başarıyla mezun olmuştur. 2019 yılında üç ay süre ile ABD Philadelphia Çocuk Hastanesi Terapötik Aferez ve Hücresel Tedavi Ünitesinde gözlemci olarak çalışmış ve araştırmalar yapmıştır. 2022 yılında profesör unvanını alan Özlem Tüfekçi halen Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı ve Pediatrik Kök Hücre Nakli Ünitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve Dokuz Eylül Üniversitesi Süreli Bölge Kan Merkezi’nde yardımcı sorumlu hekim olarak çalışmaktadır. Araştırma ilgi alanı pediatrik akut lösemiler, miyeloproliferatif bozukluklar, hemostaz-tromboz, kök hücre nakli ve transfüzyon tıbbıdır.