Önceki Alt Çalışma Grupları ve Üyeleri

Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobinopatiler Alt Çalışma Grubu

Başkan:  Zeynep Karakaş
Üyeler:

Ali Fettah

Funda Tayfun Küpesiz

Tuğba Belgemen Özer

Hemostaz / Tromboz / Hemofili Alt Çalışma Grubu

Başkan: Hale Ören
Üyeler:

Ayşegül Ünüvar

Serap Karaman

Melike Sezgin Evim

Hematolojik Maligniteler (Lösemiler) Alt Çalışma Grubu

Başkan: Adalet Meral Güneş
Üyeler:

Neşe Yaralı

Hale Ören

Melek Işık

Aferez / Transfüzyon Alt Çalışma Grubu

Başkan: Dilek Gürlek Gökçebay
Üyeler:

Arzu Akçay

İbrahim Eker

Funda Tayfun Küpesiz

Febril Nötropeniler ve Destek Tedavileri Alt Çalışma Grubu

Başkan: Rejin Kebudi
Üyeler:

Serap Karaman

Deniz Tuğcu

Ülker Koçak

Laboratuvar Alt Çalışma Grubu

Başkan: Meltem Özgüner
Üyeler:

Serap Kirkiz

Özlem Arman Bilir

Gökçe Pınar Reis

Kemik İliği Yetersizlikleri Alt Çalışma Grubu

Başkan: Şule Ünal Cangül
Üyeler:

Didem Atay

Emel Özyürek

Arzu Akçay

Histiyositoz Alt Çalışma Grubu

Başkan: Ömer Devecioğlu
Üyeler:

Erol Erduran

Deniz Tuğcu

Nilgün Eroğlu

Kemik İliği Transplantasyonu Alt Çalışma Grubu

Başkan: Bülent Antmen
Üyeler:

  1. Suar Çakı Kılıç
  2. Didem Atay
  3. Davut Albayrak

Nutrisyonel Anemiler Alt Çalışma Grubu

Başkan: Erol Erduran
Üyeler:

Namık Yaşar Özbek

Meryem Albayrak

Nilgün Eroğlu