Önceki Alt Çalışma Grupları ve Üyeleri

Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobinopatiler Alt Çalışma Grubu

Başkan:

Zeynep KARAKAŞ

Üye:

Ali FETTAH
Nihal KARADAŞ
Melike Sezgin EVİM

Hemostaz / Tromboz / Hemofili Alt Çalışma Grubu

Başkan:

Hale ÖREN

Sekreter:

Yılmaz AY

Üye:

Serap KARAMAN
Ayşegül ÜNÜVAR

Hematolojik Maligniteler (Lösemiler) Alt Çalışma Grubu

Başkan:

Lebriz Yüksel SOYCAN

Üye:

Hilmi APAK
Adalet Meral GÜNEŞ
Nazan SARPER

Aferez / Transfüzyon Alt Çalışma Grubu ,

Başkan:

Canan ALBAYRAK

Üye:

Ersin TÖRET
Dilek Gürlek GÖKÇEBAY
Neslihan KARAKURT

Febril Nötropeniler ve Destek Tedavileri Alt Çalışma Grubu

Başkan:

Rejin KEBUDİ

Sekreter:

Deniz TUĞCU

Üye:

Serap KARAMAN
Saadet AKARSU

Laboratuvar Alt Çalışma Grubu

Başkan:

Davut ALBAYRAK

Sekreter:

Ayşenur BAHADIR

Üye:

Uğur ÖZBEK
Serap KİRKİZ

Kemik İliği Yetersizlikleri Alt Çalışma Grubu

Başkan:

Deniz Yılmaz KARAPINAR

Sekreter:

Özlem TÜFEKÇİ

Üye:

Barış MALBORA
Lale OLCAY

Histiyositoz Alt Çalışma Grubu

Başkan:

Erol ERDURAN

Üye:

Ömer DEVECİOĞLU
Birol BAYTAN
Özcan BÖR

Kemik İliği Transplantasyonu Alt Çalışma Grubu

Başkan:

Serap AKSOYLAR

Üye:

Musa KARAKÜKÇÜ
Alphan KÜPESİZ
Şebnem YILMAZ

Nutrisyonel Anemiler Alt Çalışma Grubu

Başkan:

Namık ÖZBEK

Sekreter:

Meryem ALBAYRAK

Üye:

Erol ERDURAN
Özcan BÖR