Amacımız

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği amaçları

 • Üyelerimiz arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı artırmak
 • Ülkemizde Pediatrik Hematoloji alanında çalışan merkezlerin eşgüdümünü sağlamak ve bu merkezlerideki tıbbi uygulamaların kalitesini artırmak
 • Pediatrik hematoloji alanında hem mezuniyet öncesi, hem de mezuniyet sonrası bilgi ve beceriyi artırmak
 • Alanımızdaki bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemek
 • Kitap, broşür gibi bilgi kaynaklarının hazırlanmasını, basımını ve dağıtımını desteklemek
 • Alanımıza yönelik kongre, sempozyum, seminer gibi bilimsel toplantılar düzenlemek
 • Pediatrik Hematoloji ile ilgili her türlü bilimsel, teknik, sosyal, etik ve ekonomik konuları ve uygulamaları izlemek

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği misyonu

 • Üyelerimizin pediatrik hematoloji alanındaki bilgi ve becerisini artırmak
 • Alanımızdaki araştırmaları ve bilgiyi artırmaya yönelik faaliyetleri desteklemek
 • Bu alanda çalışanların ve tedavi edilen hastaların mesleki ve tıbbi sorunları hakkında yetkili kurumları bilgilendirmek
 • Alanımızda yer alan hastalıklarda koruyucu hekimlik yaklaşımlarını geliştirmek
 • Tüm platformlarda üyelerimizin mesleki saygınlığını artırmak
 • Ülkemizdeki pediatrik hematoloji uygulamaları ve gelişmeler  hakkında kamuoyunu ve ilgili mercileri bilgilendirmek

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği vizyonu

Alanımızda yer alan hastalıkların çağdaş bilimsel yöntemler yardımıyla önlendiği ya da tedavi edildiği, mesleki saygınlığın ve hasta haklarının en üst düzeyde uygulandığı ve kabul gördüğü bir Ülke

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği ilkeleri

 • Bilimsel ve kanıta dayalı uygulamaları benimsemek ve desteklemek
 • Etik çalışma ve araştırma kurallarına uymak
 • Hekim ve hasta haklarına saygılı olmak