Hakkımızda

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği ülkemizde Çocuk Hematolojisi alanında kurulu tek dernek olma özelliğindedir.

Türkiye’deki tüm çocuk hematoloji ve çocuk hematoloji/onkoloji  uzmanlarını bir çatı altında toplamaktadır.  Dernek hem ulusal hem de uluslararası düzeyde uzmanlık alanını temsil ederken öncelikli amacı Çocuk Hematoloji biliminin ve hizmetinin ülkemizde gelişmesini sağlamaktır. Bu amaçla çocuk hematoloji alanındaki çalışma ve araştırmaları desteklemek ve geliştirmek için çalışmaktadır.

Üyelerinin mesleki açıdan gelişmeleri ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Ulusal/Uluslararası çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemekte ve yayınlar yapmaktadır.