Erken – Geç Yan Etkiler ve Destek Tedaviler Alt Çalışma Grubu