7. Pediatrik Hematoloji Sempozyumunun Ardından

COVİD-19 pandemisi nedeniyle  7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumunu 13-14 Kasım 2020 tarihlerinde, ilk kez sanal ortamda  gerçekleştirdik. Yüzyüze kongrelerimizi özlemle hatırlasak da, sizlerin kongre sırasında ve sonrasındaki olumlu geri bildirimleriniz bizleri çok mutlu etti. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı sempozyumumuzda 34 oturum başkanı ve 23 konuşmacı 8 bilimsel oturum,  7 uydu sempozyumu, 3 sözlü ve 3 de poster sunu oturumu gerçekleştirdi. Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Başkanı Namık Yaşar Özbek tarafından yapılan açılış konuşması ardından, Yönetim Kurulu üyelerimizden Adalet Meral Güneş’in sunduğu “COVID-19 şehidi sağlık çalışanlarına saygı” oturumunu hepimizi hüzünlendirdi. Yakın zamanda kaybettiğimiz, pediatrik hematolojinin ülkemizdeki kurucularından Gündüz Gedikoğlu Hocamıza  veda oturumu, kendisinin yetiştirdiği hocalarımız tarafından duygusal bir ortamda gerçekleştirildi. Sempozyumumuz bu yıl Türkan Patıroğlu Hocamızın emekliliği onuruna düzenlendiğinden, kendisi tarafından yapılan “Erciyes’de Nakil Yolculuğu” konuşması ile sempozyum bilimsel programı başladı. Açılış programında bu yıl içinde emekli olan Canan Vergin, Mualla Çetin, Gönül Aydoğan ve Zafer Şalcıoğlu’na derneğimizin teşekkür plaketlerini takdim ettik.

Bilimsel programımız COVİD-19 ve pediatrik hematoloji, hemoglobinopati, pediatrik HLH’de yeni tedavi seçenekleri, Ph(-) maligniteler, yenidoğanda koagülasyon, trombosit fonksiyonları ve bozukluğu, lösemi tanı ve tedavisinde güncellemeleri içermekteydi.  Konuşmacıların konuyla ilgili ayrıntılı ve güncel sunumları  başkanlarımızın katkıları ve sorulan sorularla desteklendi, böylece bilgilerimiz güncellendi. Uluslararası konukların katıldığı oturumlarımızda hemofili tedavisi, ailesel hemofagositik sendrom, lösemi tanı ve  tedavisiyle ilgili güncel yaklaşımlar sunuldu. Sempozyumdaki tüm oturumların kaydedildiğini ve katılımcıların önümüzdeki 3 ay içinde istedikleri oturumu tekrar izleyebileceğini bildirmek isteriz.

Bu bilime gönül veren meslektaşlarımız ve aramıza yeni katılan üyelerimizin oluşturduğu “Çocuk Hematoloji Ailesinin” sıcaklığı ile dijital ortamın getirdiği zorlukların  üstesinden geldiğimize inanıyoruz. Geleneksel kapanış törenimiz sanal ortamda da olsa her zamanki gibi neşeli bir şekilde gerçekleşti, sözel ve poster bildiri ödülü alanlar açıklandı.

Bizler Sempozyumumuza katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ediyor, bir sonraki yıl yapılacak  Kongremizde yüzyüze buluşmayı diliyoruz.

Saygılarımızla

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu ve 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu

Sözel Bildiri 1.lik Ödülü

Philadelphia Benzeri ALL Alt Grubunun Tanımlanması

Yazarlar: Ecem Efendi*, Gülşah Çeçener, Melike Sezgin Evim, Havva Tezcan Ünlü, Ufuk Ünal, Birol Baytan, Ünal Egeli, Berrin Tunca, Adalet Meral Güneş

Kurum: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sözel Bildiri 2.lik Ödülü

İnfant Lösemi Hastalarının Değerlendirilmesi: Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Lösemi Alt Çalışma Grubunun Çok Merkezli Çalışması

Yazarlar: Ali Fettah*, Adalet Meral Güneş, Melek Kamış, Ülker Koçak, Hasan Fatih Çakmaklı, Melike Sezgin Evim, Şebnem Yılmaz, Hüseyin Tokgöz, Meral Türker, Zühre Kaya, Barbaros Şahin Karagün, Arzu Akyay, Ayşenur Bahadır, Ümran Çalışkan, Neşe Yaralı

Sözel Bildiri 3.lük Ödülü

Febril Nötropenide Trombositopeni ve Trombosit Transfüzyonunun Ateş Süresine Etkisi

Yazarlar: Berrak Öztosun*, Betül Zehra Pirdal, Simge Çınar Özel, Ayşe Gonca Kaçar, Burcu Kılınç, Süheyla Ocak, Hilmi Apak, Tülin Tiraje Celkan

Kurum: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Jüri Ödülü

Term Yenidoğanlarda ve Annelerinde B12 Vitamini Eksikliği Sıklığı ve Anne Beslenmesi ile İlişkisi

Yazarlar: Zeynep Yamancan, Arzu Akyay*, Çağatay Taşkapan

Kurum: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya

Poster Bildiri 1.lik Ödülü

Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Çocuk Hastalarda Yaşam Kalitesi Değerlendirilmesi

Yazarlar: Ece Ocak*, Ayça Koca Yozgat, Dilek Kaçar, İclal Ayrancı Sucaklı, Namık Yaşar Özbek, Özden Şükran Üneri, H.Neşe Yaralı

Kurum: Ankara Şehir Hastanesi

Poster Bildiri 2.lik Ödülü

6-24 Ay Arası Çocuklarda Demir Profilaksisine Uyum Durumunun ve Uyumsuzluk Nedenlerinin Belirlenmesi

Yazarlar: Fatih Günay*, Nisa Eda Çullas İlarslan, Elif Ünal İnce, Talia İleri, Hasan Fatih Çakmaklı, Mehmet Ertem

Kurum: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Poster Bildiri 3.lük Ödülü

Çocukluk Çağında Edinsel Aplastik Anemi: Tek Merkez Deneyimi

Yazarlar: Serap Karaman*, Mustafa Bilici, Rumeysa Tuna, Şifa Şahin, Deniz Tuğcu, Sema Anak, Ayşegül Ünüvar, Zeynep Karakaş

Kurum: İstanbul Tıp Fakültesi & Medipol Üniversitesi