Bilimsel Program

30 Mayıs 2014 - Cuma
 
 
 Febril Nötropeni
 Oturum Başkanları:
 Gülersu İrken - Sema Anak
 Konuşmacılar:
 
Hematolojik Malinitelerde İmmün Sistem | Türkan Patıroğlu
 
Febril nötropeni (Epidemiyoloji, Klinik Bulgular ve Tanı) | Nazan Sarper
 
Febril nötropeni (Tedavi-Profilaksi) | Adalet Meral Güneş
 
 Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Enfeksiyon
 
Oturum Başkanları:
 M. Akif Yeşilipek - Mehmet Ertem
 
Konuşmacılar:
 
Bakteriyel Enfeksiyonlar | Gülyüz Öztürk
 
Viral Enfeksiyonlar | Musa Karakükçü
 
Fungal Enfeksiyonlar | Ateş Kara
 

 MSD Uydu Sempozyum
 Teoriden Pratiğe, Vakalarla Gerçek Yaşam Deneyimleri

 
Oturum Başkanları:
 Hale Ören
 
Konuşmacılar:
 
Ateş Kara
 Serap Karaman

 
 Sitopeni ve Enfeksiyon
 
Oturum Başkanları:
 Fatma Gümrük - Bahattin Tunç
 
Konuşmacılar:
 
Enfeksiyona İkincil Gelişen Anemi | Saadet Akarsu
 
Enfeksiyona İkincil Gelişen Lökopeni ve Trombositopeni | Birol Baytan
 
Olgu sunumu-1 Anemi | Yıldız Yıldırmak
 
Olgu sunumu-2 Nötropeni | Alphan Küpesiz
 
Olgu sunumu-3 Trombositopeni | Emel Özyürek
   
31 Mayıs 2014 - Cumartesi
 
 Transfüzyon
 
Oturum Başkanları:
 Davut Albayrak - İdil Yenicesu
 
Konuşmacılar:
 
Transfüzyonla İlişkili Enfeksiyonlar | Neşe Yaralı
 
Transfüzyonla İlişkili İmmun ve Nonimmun Komplikasyonlar | Yeşim Aydınok
 
 Enfeksiyon Hastalıklarında Koagulasyon
 
Oturum Başkanları:
 Aziz Polat - Hilmi Apak
 
Konuşmacılar:
 
Kanama ve DİK | Tansu Sipahi
 
Tromboz | Namık Özbek
 

 ERKİM İlaç Uydu Sempozyum
 Günümüzün Tehditi: İnhibitör Riski; Geleceğin Anahtarı: Profilaksi

 
Oturum Başkanı:
 Türkan Patıroğlu
 
Konuşmacılar:
 Günümüzün Tehditi: İnhibitör Riski |
Ayşegül Ünüvar
 Geleceğin Anahtarı: Profilaksi |
Ahmet Faik Öner
 
 Hematolojik Malinitelerde Destek Tedaviler
 
Oturum Başkanları:
 Yurdanur Kılınç - Ümran Çalışkan
 
Konuşmacılar:
 
Hijyen, Asepsi, Antisepsi | Ayper Somer
 
Büyüme Faktörleri, İmmünglobulinler, Granülosit Süspansiyon Transfüzyon | Şebnem Yılmaz
 
Beslenme | Emin Kürekçi
   Enfeksiyona Sekonder Hemofagositik Lenfohistiositozis
 
Oturum Başkanları:
 Ömer Devecioğlu - Ahmet Faik Öner
 
Konuşmacılar:
 
Klinik Bulgular ve Tanı | Ali Bay
 
Takip ve Tedavi | Şule Ünal
 

 PFIZER Uydu Sempozyum
 Hemofiliklerin Hayata Karışma Zamanı

 
Oturum Başkanı:
 Bülent Zülfikar
 
Konuşmacılar:
 
Bülent Antmen
 Kaan Kavaklı
   
1 Haziran 2014 - Pazar
 
 Hemofilide Takip ve Tedavi
 Oturum Başkanları:
 Bülent Zülfikar - Kaan Kavaklı
 Konuşmacılar:
 
İnhibitörsüz hasta | Can Balkan
 
İnhibitörlü hasta | Ayşegül Ünüvar
 
 Aşılama
 Oturum Başkanları:
 Zümrüt Uysal - Gönül Aydoğan
 Konuşmacılar:
 
Hematolojik Hastalıklarda Aşılama | Hüseyin Gülen
 
Kemik İliği Nakli Yapılanlarda Aşılama | Bülent Antmen
 
 Spesifik Enfeksiyonlarda Hematoloji Olgu Sunumları
 
Oturum Başkanları:
 Ünsal Özgen - Erdal İnce
 
Konuşmacılar:
 
Kırım Kongo kanamalı ateşi | Erol Erduran
 
Brusella | Sinan Akbayram
 
HIV/AIDS | İlker Devrim
 
Sıtma | Berna Atabay
 
Meningokoksemi | Fatih Demircioğlu
 
Tularemi | Emine Zengin
 
Kalaazar | Ener Çağrı Dinleyici
 
Enfeksiyöz mononükleoz | Murat Söker