TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 13. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ – KONGRENİN ARDINDAN

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği olarak 13. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresini; COVİD-19 pandemisi nedeniyle ilk kez “HİBRİT” olarak Antalya Pine-Beach Otel’de 13-17 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz. Yüz yüze ve çevirimiçi olarak düzenlenen kongrelerimizin gerek içerik gerekse teknik olarak başarılı bulduğunuz yönündeki olumlu geri bildirimleriniz bizleri gelecek bilimsel toplantılarımız için motive etti, ivmemizi artırdı.

Yaklaşık 223 kişinin yüz yüze, 70 kişinin çevirimiçi katılım sağladığı kongremizde; 32 konuşmacının, 44 oturum başkanının büyük bir özveri ile gerçekleştirdiği 2 konferans sunumu, 9 panel oturumu, 9 uydu sempozyumu, 3 sözlü sunum oturumu ve 3 poster sunum oturumu gerçekleştirdik. Tüm oturumlar yoğun katılımcı sayısı ile izlendi.

Prof. Dr. Namık Özbek hocamızın açılış konuşmasının ardından, Prof. Dr. Tiraje Celkan hocamızın ‘Pediatrik Hematolojide Olguların Önemi’ başlıklı konferans konuşması aydınlatıcı, ilham verici, öğretici idi. Prof. Dr. Güngör Nişli anma oturumunda Prof. Dr. Yeşim Aydınok hocamızın görev bilincini, özveriyi, öğrenme ve öğretme azmini, duraksamadan çalışmayı, bilimin değerini vurguladığı konuşması hepimizi derinden etkiledi.

Panel oturumlarında; Pediatrik HLH oturumu, lösemide hedef tedaviler, lösemide erken yan etkiler, lösemi tedavisinde geç yan etkiler, yenidoğanda hemostaz: epidemiyoloji, tanı, tedavi, yenidoğanda transfüzyon, yenidoğanda anemi, COVİD-19 oturumu, MIS-C’başlıklarında konuşmacı hocalarımızın ayrıntılı, güncel ve güzel sunumları ve başkanlarımızınkatkıları ile bilgilerimizi güncelledik.

Uluslararası konuklarımızdan“ Talasemi majörde kardiyak parametrelerin takibi” ve “Hemofili A’da özgürlüğe davet” konularında uydu konuşmaları izledik.

Kongremizde derneğimizin genel kurulu yapıldı ve 2021-2023 dönemi hizmet verecek olan TPHD yönetim kurulu seçimi yapıldı. TPHD Yönetim Kurulu bayrağı üyelerimizin oyları ile yeni yönetim kuruluna devredildi. 2021-2023 Dönemi; TPHD Başkanlığına Prof. Dr. Özcan Bör, Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, Genel Sekreterliğe Prof. Dr. Meryem Albayrak, Saymanlığa Prof. Dr. Hüseyin Gülen, Üyeliklere Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar, Prof. Dr. Şule Ünal Cangül, Doç. Dr. Ali Fettah seçildi. Yeni dönemde görev yapacak on iki alt komitenin başkan ve üyeleri de kongremizde seçimle belirlendi.

Çok değerli çalışmaların sunulduğu kongremizde Bildiri Ödül Jürisinin işi oldukça zordu. Tüm bildiriler ödüle layık olacak kadar değerli ve bilimseldi. Zorlu bir karar aşamasından sonra iki sözlü sunum birinciliği, iki sözlü sunum ikinciliği, iki sözlü sunum üçüncülüğü, bir poster sunumu birinciliği, bir poster sunumu ikinciliği, iki poster sunumu üçüncülüğü, üç Jüri özel ödülü sahiplerini buldu. Ödül kazanan çalışma sahiplerini kutluyor, başarılarının ve bilimsel çalışmalarının devamını diliyoruz.

Çocuk Hematoloji ailesinin aramıza yeni katılan üyelerimizle ve bu bilime gönül veren meslektaşlarımızla her yıl daha da büyüyerek ve güçlenerek bilimle ve azimle yoluna devam edeceğine inanıyoruz. Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak 13. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresine katılımlarınız ve katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla

TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU